×
Zorg regisseer je thuis
Stacks Image 3970
Nota - geschreven in samenwerking met Trees Flapper - naar aanleiding van gesprekken met cliënten, patiënten en (300 willekeurige) inwoners van Dongeradeel. Wat opviel in de gesprekken is dat cliënten en patiënten niet herkennen dat zij enige regie kunnen voeren in het zorgproces. Het project laat zien dat dit grotendeels het gevolg is van het huidige model van productiefinanciering en indicering. In deze notitie worden - aan de hand van toekomstscenario's - alternatieven beschreven.

Download de nota "Zorg regisseer je thuis
Brochure “Feiten en wensen bijeengebracht“
Korte brochure over de methode “Gebiedsgerichte zorg vanuit inwonersperspectief”. De brochure beschrijft de stappen die wenselijk zijn om te komen tot de ontwikkeling van zorg gebaseerd op de lokale wensen van inwoners en cliënten.
Download de brochure “Feiten en wensen bijeengebracht
Stacks Image 4035
Nieuwsbrief "Wat wil ik met mijn leven"
Stacks Image 3986
Samen met de cliëntenraad en medewerkers van een zorgcentrum werd het LOC leefplan "Wat wil ik met mijn leven" ingevoerd. Bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers werden op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Bijgaande nieuwsbrief geeft mooi het proces van de verandering weer.
Download de nieuwsbrief "Wat wil ik met mijn leven?"
Column "In voor Zorg" - Ontroerend veel besparen
Stacks Image 3994
Ten behoeve van de website "In voor zorg" werd een column geschreven vanuit de ervaringen als projectleider van het ERAI project Handen Ineen. De column werd later geplaatst in het blad Senior.
Download de column "Ontroerend veel besparen"
Korte samenvatting Handen Ineen
Stacks Image 4000
Managemens is grondlegger van het Handen Ineen model. In bijgaand feitenblad wordt kort en bondig weergegeven wat de belangrijkste uitgangspunten van Handen Ineen zijn.
Download het feitenblad "Handen Ineen" (sept 2013)
Kernwaarden Buurtvrouw (en keukentafelgesprekken)
De cliënt helpen om de juiste keuzes te maken in zijn leven daar waar het gaat om ziekte en gezondheid vergt vele vaardigheden. Met name het "onvoorwaardelijk" uitgaan van zijn wensen, oplossingen en mogelijkheden is essentieel (en lastig). De nota De Buurtvrouw Kenrwaarden beschrijft compact wat de uitgangspunten zijn in de functie van "vraagverhelderaar"
Download de nota "De buurtvrouw, kernwaarden" (april 2013)
Onderstaande nota's en publicaties zijn een voorbeeld van gehanteerde visie, denkrichting en de werkwijze. Informatie uit de notities is vrij te gebruiken.Bronvermelding wordt gewaardeerd.

Klik op het onderwerp voor meer informatie en om de notitie te downloaden.
Stacks Image 3894
/