×

Managemens is in 1992 "op de aarde gezet". Toen onder de naam "De Jong, beroepsinnovatie en projectmanagement".

Klaas de Jong, geboren in 1959, koos ervoor om op interim basis te gaan werken, zodat hij een aanzienlijk deel van de opvoeding (twee dochters) ter hand kon nemen.

Met de nodige management en bestuurlijke ervaring (onder meer als bestuurder van het pensioenfonds PGGM, het sectorfonds AWOZ en interim voorzitter van de beroepsorganisatie NU'91) pakte die stap heel goed uit.

Sterke kanten van Managemens zijn het analyseren van problemen; het ontwerpen van vernieuwingen; het creëren van draagvlak voor en het implementeren van duurzame veranderingen.Stacks Image 134

Specialistische kennis

Specialistische kennis én aantoonbare ervaring is aanwezig op het gebied van cliëntondersteuning (vraagsturing & vraagverheldering); het integreren van zorg, service en welzijn; de hervormingen in de langdurige zorg en het ‘op kracht zetten’ van mensen en teams (empowerment).

/