×
Klik op het jaartal op de opdrachten uit dat jaar te zien.
- 2010

 • Ondersteuning grote Technische Dienst Na een "crisis" binnen een grote technische dienst van een belangrijke zorgorganisatie is "Managemens" gevraagd om het team te helpen uit de crisis te komen. In 2009 werd een analyse geschreven die door de zorgorganisatie is overgenomen, zodat in 2010 begonnen kan worden met het uitvoeren van een verbeterplan.
 • Ondersteuning Zorginnovatie Project. Op verzoek van Frieslab (www.frieslab.nl) ondersteunt "Managemens" een zorgvernieuwingstraject in Leeuwarden. Sleutelwoorden zijn; integratie van het WMO en AWBZ aanbod; respectvolle samenwerking op basis van kwaliteit door twee zorgaanbieders; versterking regiepositie van de cliënt en samenwerking met bestaande buurtorganisaties en verenigingen. Lopende het jaar is een zeer innovatief concept (Handen Ineen) ontwikkeld wat mogelijkerwijze nog in 2011 ten uitvoer zal worden gebracht.
 • Adviseur Samenwerking in de zorg. Qua schaal hebben enkele Waddeneilanden net niet voldoende volume om een volwaardig aanbod van zorgvormen aan te bieden. Met diverse partijen is op een van de eilanden onderzocht hoe het aanbod efficiënter georganiseerd kan worden. Dit zodat ook in de toekomst een intramurale voorziening op het eiland haalbaar blijft.
Stacks Image 2013
- 2011
 • Ondersteuning Technische Dienst. Nadat een vrij complex verbeterplan - samen met de vakmannen - is ingevoerd (zie 2010), kon deze opdracht in april 2011 worden afgerond.
 • Handen In Een Het project "Handen in Een" is een complex project dat met nieuwe regels voor de levering en financiering van de AWBZ en WMO zorg wil experimenteren. Door middel van het versterken van de regie van de klant; het vergroten van de sociale cohesie en door een majeure wijziging in de financiering en verantwoording van de zorg (onder meer geen productiegerichte financiering) wil het project tegen minder kosten kwalitatief betere zorg gaan leveren. Alle voorbereidingen van dit zeer ambitieuze project vinden plaats in 2011. Start van de uitvoering zal in 2012 plaatsvinden.
 • Domotica In Leeuwarden wordt door een Zorgaanbieder Domotica verder vormgegeven en daarna uitgerold. De vormgeving gebeurt in zeer nauw overleg met de ouderen en verzorgenden van de diverse wijken. Het project kent drie hoofdstromingen: Beeldbellen; Sensortechnologie en de uitrol van een wijkwebsite.
 • Onderzoeksanalyse Clientondersteuning Frieslab. In oprdracht van Frieslab zijn onderzoeksgegevens met betrekking tot diverse vormen van cliëntondersteuning geanalyseerd en is als co-auteur een rapport over dit (boeiende) onderwerp geschreven.
 • Project coördinatie diverse projecten. Voor een grote zorgaanbieder in Leeuwarden worden diverse projecten op (wisselende) afstand bewaakt, zodat geen strijdige resultaten binnen de diverse projecten opgeleverd worden. De projecten zijn onder meer; domotica; handen in een; buurtverpleegkundige (zichtbare schakel); en eerste lijns behandelcentra.
Stacks Image 524
- 2012
 • Interim Locatiemanager Woon- Zorgcentum Leeuwarden. Na een fikse crisis tussen management, huurders en diverse zorgprofessionals de verhoudingen genormaliseerd en nieuwe afspraken gemaakt, waarbij de zelfstandigheid van de huurder sterk centraal is komen te staan. Een enerverende, boeiende en opdracht waar ik weer heb mogen samenwerken met een groot aantal pracht mensen.
 • Het project "Handen in Een" is een complex project dat met nieuwe regels voor de levering en financiering van de AWBZ en WMO zorg wil experimenteren. In 2012 is het project een ERAI (Experiment Regel Arme Instelling) geworden. Centrale thema's zijn het invoeren van een wijkbudget; het verminderen van de administratieve last en een model waar de kracht van de klant centraal is komen te staan.
 • Domotica. In Leeuwarden wordt door een Zorgaanbieder Domotica verder vormgegeven en daarna uitgerold. De vormgeving gebeurt in zeer nauw overleg met de ouderen en verzorgenden van de diverse wijken. Het project kent drie hoofdstromingen: Beeldbellen; Sensortechnologie en de uitrol van een wijkwebsite. In 2012 is een start gemaakt met beeldschermzorg van de iPad. Het grote voordeel is dat informatie, zorg, welzijn en "fun" heel mooi via dit tablet gedeeld kan worden.
 • Invoering Leefplan Voor een intramurale zorgorganisatie in Noord Friesland wordt een plan geschreven om het Leefplan van het LOC te implementeren in de organisatie. Dit leefplan is van de klant (niet van de zorgorganisatie) en helpt ouderen om hun leven te kunnen blijven leven in de stijl zoals ze dat gewend zijn. Het leefplan wordt dominant boven het zorgplan. In 2012 vindt tevens de scholing plaats. Bewoners en medewerkers zijn enthousiast!

- 2013
Het project "Handen in Een" is een complex project dat met nieuwe regels voor de levering en financiering van de AWBZ en WMO zorg wil experimenteren. In 2012 is het project een ERAI (Experiment Regel Arme Instelling) geworden. Centrale thema's zijn het invoeren van een wijkbudget; het verminderen van de administratieve last en een model waar de kracht van de klant centraal is komen te staan. Staatssecretaris van Rijn spreekt zich geregeld lovend uit over het project en over de wijze waarop de vraag van de cliënt verhelderd wordt (De Buurtvrouw)

Stacks Image 3274
- 2014
- Het project "Handen in Een" werd in het voorlaatste jaar “aan de lijn” overgedragen. Dit vanuit de idee dat daardoor de borging beter tot zijn recht zou komen. De resultaten zijn bij overdracht fraai: zeer tevreden klanten; een daling van de zorgvraag met meer dan 20% en het terugdringen van de administratieve last tot 1 uur per cliënt per week.

- Dongeradeelnemers Zorgbelang (Nederland) voert een project uit in drie gebieden van Nederland. "Gebiedsgerichte zorg vanuit cliëntperspectief". Zorgbelang Friesland heeft dit project verbreedt door ook het perspectief van de burger mee te nemen in Dongeradeel (Dokkum). Samen met Trees Flapper en Mindmeeting is een methodiek ontwikkeld om de burgers te betrekken bij de toekomst van zorg en welzijn in hun regio. In 2013 hebben zo’n 300 inwoners meegedaan aan gesprekken rondom dit thema. Het project loopt door tot in 2014.

- Sionsbergdag: In Dokkum dreigde het streekziekenhuis “de Sionsberg” te sluiten. De bevolking kwam in opstand omdat zij – als stichters van het ziekenhuis – geen invloed hadden. Op initiatief van Zorgbelang Fryslân ontwikkelde en organiseerden Anke Siegers en Klaas de Jong de inspraak in de bevolking. Het project kende een (waanzinnig) korte doorlooptijd. Vanaf december tot half januari werden gesprekken gevoerd met zo’n 2600 burgers in de regio (dorpsbelangen, betrokken inwoners, huisartsen, kerken, verpleegkundigen, specialisten e.d) en werd op 16 januari de Sionsbergdag gehouden. Zo’n 300 mensen verdeeld in ruim 20 groepen kwamen in het Dockingacollege bijeen om te werken aan een gezamenlijk plan voor zorg in de regio. Om 20:30 ’s avonds na een lange dag van hard werken kwam er witte rook uit de schoorsteen. Er lag een gedragen plan van de bevolking!
Spring naar de jaren "1993-1999" naar "2000-2009" of naar "2015 - 2010"
/