×
Managemens ondersteunt organisaties met de volgende diensten.
Stacks Image 178

Innovaties

Bij innovaties is geen enkel model zonder meer overdraagbaar. De cultuur van de streek; de wortels van de instelling; het potentieel van de medewerkers.

Dit zijn factoren die het verschil maken tussen Kantelen of Vallen". (lees verder)

Stacks Image 176

Interim Management

In de interactie tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en cliënten gebeuren de mooiste dingen en wordt de grootste winst gemaakt. (lees verder)

Stacks Image 180

Analyse

Voor een organisatie analyse maakt Managemens gebruik van de Matrix van Peter Camp en Funs Erens (zie ook hun website).

De Matrix is gedigitaliseerd, zodat deze eenvoudig via het Internet kan worden ingevuld en de gegevens voor analyse eenduidig worden aangeleverd (lees verder)

Stacks Image 182

Transities in de ouderenzorg

Een toekomst bijna zonder ouderen in het verpleeg- en verzorgingshuis....

Maar met alleen de klassieke thuiszorgproducten redt de oudere het zeker niet. Welke nieuwe ondersteuningsvormen kunnen aangeboden worden? Hoe houdt de client de regie en zelfstandigheid? (lees verder)

/