×

Voor een snelle organisatie analyse maakt Managemens gebruik van de Matrix van Peter Camp en Funs Erens (lees meer). Inmiddels heeft Managemens de Matrix gedigitaliseerd, zodat deze eenvoudig via het Internet kan worden ingevuld en de gegevens voor analyse eenduidig worden aangeleverd.Stacks Image 2563

Mogelijkheden
Omdat de matrix een pracht instrument is, stelt Managemens de digitale versie op verschillende manieren beschikbaar.

1 U kunt via www.projectplatform.nl de matrix laten invullen en zelf de verwerking en de analyse verzorgen.
2 U kunt de verwerking door Managemens laten uitvoeren en zelf de analyse verzorgen.
3 U kunt de verwerking en analyse door Managemens laten verzorgen.

Altijd wordt met u vastgesteld:
▪ of er enige aanvullende vragen toegevoegd moeten worden (bijvoorbeeld; functie, locatie en afdeling);
▪ in welke periode de vragenlijst wordt ingevuld;
▪ wat de naam is van het subdomein waarbinnen de vragenlijst wordt ingevuld (bijvoorbeeld http://uwbedrijfsnaam.projectplatform.nl) ;
▪ in welk bestandsformaat u aan het eind van de periode de gegevens wilt ontvangen.

Geringe kosten
De kosten zijn zeer billijk. Voor de eerste optie betaalt u € 90,- opstartkosten en € 1,50 per ingevuld formulier. Voor de tweede optie zijn de kosten per formulier € 3,- voor de eerste 100 formulieren, daarna € 2,50 per ingevuld formulier (alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.)

In overleg worden de kosten voor een volledige analyse bepaald.

/