×
KLIK
VOOR INFO

De zorg verandert de komende jaren enorm. De regie over het leven, over gezondheid, gaat (terecht) terug naar de burger. Gemeenten krijgen meer invloed, ouderen blijven langer thuis wonen en de kosten moeten drastisch omlaag.
Stacks Image 437
Dit vergt ander gedrag. Ander gedrag van beleidsmakers, van bestuurders, van medewerkers, van patiënten en hun sociale netwerk.

Hierdoor is geen enkel model of innovatie één op één over te dragen en is elk project en proces weer uniek. Innoveren is niet meer
alleen het benutten van de kracht en de mogelijkheden van de organisatie(s) en het stelsel. Kijkend naar de vraagstukken waar we voor staan is innoveren ook het rekening houden met van de kracht van de cliënt, zijn netwerk en omgeving.

Managemens helpt de mogelijkheden en kracht in kaart te brengen (lees meer over de
werkvorm Johanna); zal waar mogelijk deze vergroten ( bijvoorbeeld met hulp van de buurtvrouw of lees meer over de gekantelde besluitvorming in Dokkum, waar de regio zelf de zorg inricht) en brengt de mogelijkheden van verschillende partijen met elkaar in balans (lees het artikel “zorg regisseer je thuis”).

Op die wijze ontstaan nieuwe (zorg)concepten die er voor zorgen dat er een heuse kanteling ontstaat, zonder al te ernstig of te vaak te vallen.

Laatste Opdrachten
 1. Een berg verzetten[+]

  Inwoners, zorgverleners en andere betrokken kregen op 17 januari rechtstreeks invloed op hoe de zorg georganiseerd gaat worden in Noordoost-Friesland. Dat is uniek, want normaal gesproken zitten zij niet aan tafel. Het proces van gekantelde besluitvorming is gestart na het faillissement van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum.Op die dag bogen zo’n twintig groepen betrokken burgers en professionals zich gezamenlijk over de vraag hoe de zorg er in de regio uit moet komen te zien. Dit aan de hand van de kaders die De Friesland Zorgverzekeraar – als inkopende partij – gesteld heeft. De Friesland Zorgverzekeraar heeft aangegeven het plan te accepteren als dit binnen de kaders past.

  300 mensen dachten mee in het Dockinga College ondersteund en aangemoedigd door de gehele regio. De live-stream werd maar liefst 15.000 keer bekeken. Het resultaat was een gedragen plan. Wat daar mee gebeurt? Dat is aan de regio en de zorgaanbieders. Maar dat betrokkenheid mooie resultaten oplevert staat vast.

  Meer lezen over dit unieke proces van gekantelde besluitvorming kan op www.bouwmeeaandesionsberg.nl of download de folder.

 2. Handen Ineen[+]
  Stacks Image 485

  Handen Ineen is als model door Managemens beschreven in 2010. In 2011 kreeg Handen Ineen toestemming van VWS om ontschot (dat wil zeggen vanuit één wijkbudget (WMO + AWBZ) te gaan werken. In 2012 werd Handen Ineen een ERAI experiment, waardoor ook andere regels buiten spel gezet konden worden. In 2013 is het experiment uitgevoerd en 2014 wordt het overgangsjaar richting de nieuwe werkelijkheid van 2015. Lees meer in het beknopte feitenblad.

 3. Gebiedsgerichte zorg vanuit Inwonersperspectief[+]

  Zorgbelang (Nederland) voert een project uit in drie gebieden van Nederland. "Gebiedsgerichte zorg vanuit clientperspectief".

  Zorgbelang Friesland heeft dit project verbreedt door ook het perspectief van de burger mee te nemen in Dongeradeel (met Dokkum als belangrijkste plaats). Er is een speelse methodiek ontwikkeld (Johanna) om de burgers te betrekken bij de toekomst van zorg en welzijn in hun regio. De uitkomsten zijn inmiddels bekend (lees meer op de eigen projectwebsite) en in eerste half jaar van 2015 worden de uitkomsten bij de diverse partijen ondergebracht.

/