×
Klik op het jaartal op de opdrachten uit dat jaar te zien.
- 2015

- Dongeradeelnemers Zorgbelang (Nederland) voert een project uit in drie gebieden van Nederland. "Gebiedsgerichte zorg vanuit cliëntperspectief". Zorgbelang Friesland heeft dit project verbreedt door ook het perspectief van de burger mee te nemen in Dongeradeel (Dokkum). Samen met Trees Flapper en Mindmeeting is een methodiek ontwikkeld om de burgers te betrekken bij de toekomst van zorg en welzijn in hun regio. In 2013 hebben zo’n 300 inwoners meegedaan aan gesprekken rondom dit thema. Het project liep door tot in 2014. Het project leverde onderanderen de mooie werkvorm Johanna op en liet helder het verband zien tussen de financieringswijze en de eigen regie van de client.

- Sionsbergdag: In Dokkum dreigde het streekziekenhuis “de Sionsberg” te sluiten. De bevolking kwam in opstand omdat zij – als stichters van het ziekenhuis – geen invloed hadden. Op initiatief van Zorgbelang Fryslân ontwikkelde en organiseerden Anke Siegers en Klaas de Jong de inspraak in de bevolking. Het project kende een (waanzinnig) korte doorlooptijd. Vanaf december tot half januari werden gesprekken gevoerd met zo’n 2600 burgers in de regio (dorpsbelangen, betrokken inwoners, huisartsen, kerken, verpleegkundigen, specialisten e.d) en werd op 16 januari de Sionsbergdag gehouden. Zo’n 300 mensen verdeeld in ruim 20 groepen kwamen in het Dockingacollege bijeen om te werken aan een gezamenlijk plan voor zorg in de regio. Om 20:30 ’s avonds na een lange dag van hard werken kwam er witte rook uit de schoorsteen. Er lag een gedragen plan van de bevolking!
- 2016
  • Ontwikkeling "tweede keukentafel" Met de overgang van een groot deel van de zorg naar de gemeenten, heette opeens alles een keukentafelgesprek. Hierdoor werd het oorspronkele gesprek van de Omtinkers, Meitinkers en de Buurtvrouw een containerbegrip. Voor Zorgbelang werd een projectplan ontwikkeld waarin het keukentafelgesprek in zijn zuivere vorm aangeboden kon worden als "second option". Het doel van het gesprek is: wat is voor u een mooie dag / waardevol bestaan? Hoe wilt u dit organiseren? En welke ondersteuning heeft u daarbij nodig?

  • Coaching NNCZ: De NNCZ wil kantelen: van een aanbodgerichte organisatie naar een organisatie die samen met cliënten, hun netwerk, met professionals en burgers en de individuele kwetsbare oudere zo wil ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden dat ze voorstaan. Voor de NNCZ zijn dit geen woorden, maar is het een duidelijke koers. Om de vaart er in te houden, hebben zij per gebied een coach benoemd die dit proces inhoudelijk begeleid. Een voorrecht om deze wat visie betreft vooruitlopende organisatie met veel mooie mensen te ondersteunen.
  • Alle-van-waarde.nl : De website www.alles-van-waarde.nl werd ontwikkeld als steun in de rug van mensen die met zorg te maken krijgen. Op de site staan diverse simpele vragenlijsten aan de hand waarvan de invuller kan beoordelen wat voor hem of haar belangrijk is in het leven en in de zorg. De gegevens worden alleen naar de invuller verstuurd. Er vind geen opslag van gegevens plaats.
  • Begeleiding heide dag managementteam: Voor een grote zorgorganisatie werd met alternatieve werkvormen een "heide-dag" georganiseerd. Een dag voor richting en inspiratie.
Stacks Image 524
- 2017
  • Coaching NNCZ: De NNCZ wil kantelen: van een aanbodgerichte organisatie naar een organisatie die samen met cliënten, hun netwerk, met professionals en burgers en de individuele kwetsbare oudere zo wil ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden dat ze voorstaan. Voor de NNCZ zijn dit geen woorden, maar is het een duidelijke koers. Om de vaart er in te houden, hebben zij per gebied een coach benoemd die dit proces inhoudelijk begeleid. Een voorrecht om deze wat visie betreft vooruitlopende organisatie met veel mooie mensen te ondersteunen.
  • Begeleiding "kanteling" zorginstelling Zuid Oost Friesland: met een voormalig verzorgingcentrum in de Zuid Oosthoek werd nagedacht over de toekomstige koers en werkwijze waarbij het centrum een waardevolle plek in het dorp gaat vervullen. Een concreet meerjaren projectplan werd opgesteld, op basis waarvan het project uitgevoerd gaat worden.
  • Consult+: Al sinds de start van Managemens is een kernwaarde het versterken van de positie en regie van de patiënt (cliënt, burger e.d.). Dit wordt meestal vanuit de aanbodzijde aangevlogen. Soms gaat het goed, maar het gaat maar langzaam echt de goede kant uit. Vandaar dat besloten werd om – als eigen initiatief – deze waarde te versterken door een app te ontwikkelen als steun voor de patiënt. Consult+ is een handige app die de burger helpt om de regie terug te krijgen in de spreekkamer. Consult+ helpt de cliënt zijn vragen te formuleren en neemt het gesprek op een veilige (facebookproof) en versleutelde manier op. De app kreeg een eigen website (www.consultplus.nl) en is te downloaden in de app store en in google play.
Stacks Image 3320
- 2018
  • Coaching NNCZ: De NNCZ wil kantelen: van een aanbodgerichte organisatie naar een organisatie die samen met cliënten, hun netwerk, met professionals en burgers en de individuele kwetsbare oudere zo wil ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden dat ze voorstaan. Voor de NNCZ zijn dit geen woorden, maar is het een duidelijke koers. Om de vaart er in te houden, hebben zij per gebied een coach benoemd die dit proces inhoudelijk begeleid. Na in 2017 een aantal teams in Hoogeveen te hebben begeleid, heb ik in 2018 een tweetal instellingen in de provincie Groningen ondersteund. Een voorrecht om deze wat visie betreft vooruitlopende organisatie te mogen helpen en ontwikkelen.

  • Begeleiding "kanteling" zorginstelling Zuid Oost Friesland: met een voormalig verzorgingcentrum in de Zuid Oosthoek werd nagedacht over de toekomstige koers en werkwijze waarbij het centrum een waardevolle plek in het dorp gaat vervullen. Een concreet meerjaren projectplan werd opgesteld, op basis waarvan het project uitgevoerd gaat worden. Het merendeel van de werkzaamheden vond plaats in 2017 met een overloop naar 2018.
Spring naar de jaren "1993-1999" naar "2000-2009" of naar "2010 - 2014"
/