×

Managemens denkt al jaren sterk mee over de hervormingen in de langdurige zorg. In 1999 ontwikkelde hij de functie van Omtinkers en tien jaar later ontwierp hij – op basis van gesprekken met zorgmedewerkers en ouderen – het Handen Ineen model. Dit model werd in 2012 door VWS omarmt als ERAI experiment.

Stacks Image 2552

Resultaten zijn meer dan prima. Met (minimaal) gelijkblijvende tevredenheid onder klanten en medewerkers, daalde de zorgvraag met 16%. Daarnaast werd er een besparing gerealiseerd op de administratieve last tot ongeveer één uur per klant per week (!) (lees meer in het feitenblad Handen Ineen).


Stacks Image 2556

Het Handen Ineen model is geen vaststaand of dichtgetimmerd model. Kernvraag voor financiers (Zorgverzekeraar, Gemeente) is hoe ze verantwoordelijkheden gaan delen met uitvoerende organisaties (van beheerder naar co-creerder) . Voor uitvoerende organisaties is de kernvraag hoe zij in samenwerking de wijk, het netwerk van de cliënt en de cliënt zelf zo kunnen ondersteunen dat zij hun kracht en regie behouden (van aanbieder naar bondgenoot).

In samenwerking met Trees Flapper en Mindmeeting ontwikkelde Managemens voor Zorgbelang Fryslân de werkvorm Johanna. Een speelse methode om met inwoners van een wijk of dorp de kracht en de kernwaarden in kaart te brengen.

De transities in de zorg hebben alleen kans van slagen als een ieder ander gedrag gaat vertonen en als er gedacht wordt vanuit de cliënt.

Managemens denkt, coacht en ontwikkelt – op alle niveaus en alle onderdelen - graag mee.


/